HanD2U

Professional Software

การให้บริการ

Hand2U Professional Software : รับเขียนโปรแกรมรับทำเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์ทำการตลาดออนไลน์บริษัทหน่วยงานราชการองค์กรร้านค้าด้วยทีมงานโปรแกรมเมอร์ (Programmer) มืออาชีพมากด้วยประสบการณ์


รับเขียนโปรแกรมออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์บริษัทหน่วยงาน ภาษา PHP, ภาษา ASP .Net, ภาษา JSP โปรแกรม Web Application, โปรแกรม Windows From, โปรแกรมร้านค้าออนไลน์, โปรแกรมร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป, โปรแกรมประกาศต้องการชื้อต้องการขายโฆษณาทำการตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขายสินค้า, ภาษา VB, ภาษา Delphi, ทุกภาษา Mobile Application โปรแกรมบนมือถือ

เขียนโปรแกรมทุกประเภท รับจ้างเขียนโปรแกรม รับทำงานเป็น Freelane / Outsource พัฒนาโปรแกรมตามต้องการ

เว็บไซต์หน่วยงานเว็บไซต์องค์กร โปรแกรมบริหารข้อมูลในองค์กร, เว็บไซต์ระบบงานฐานข้อมูล, โปรแกรมวางแผนการตลาดออไลน์, โปรแกรมติดตามการทำงานสำหรับองค์กร ออกแบบเว็บไซต์หน่วยงาน, เว็บไซต์ขายสินค้านออนไลน์, โปรแกรมเว็บไซต์ตามความต้องการ ปรึกษาด้านการเขียนโปรแกรมตามงบประมาณ 

  • รับเขียนโปรแกรมทุกภาษา, โปรแกรมจักการฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์หน่วยงาน
  • การตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขาย,Web design, E-Commerce,โปรแกรมบนมือถือ Mobile App
  • โปรโมทเว็บไชต์ SEO,โปรแกรมจัดการสารสนเทศ,โปรแกรมความคุมโรงงาน
  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์(Customer relationship management:CRM)
  • โปรแกรมร้านอาหารโรงแรมโรงเรียนสำนักงานร้านค้าขายส่งฯ 
  • โปรโมทเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรก Google "เพิ่มยอดขาย ผ่านล้านสายตาใน Google"

จังหวัดกำแพงเพชร,จังหวัดเชียงราย,จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดตาก,จังหวัดนครสวรรค์ ,จังหวัดน่าน ,จังหวัดพิจิตร,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จังหวัดแพร่ ,จังหวัดแม่ฮ่องสอน,จังหวัดลำปาง,จังหวัดลำพูน,จังหวัดสุโขทัย,จังหวัดอุตรดิตถ์ ,จังหวัดอุทัยธานี,จังหวัดพะเยา,จังหวัดกาญจนบุรี,จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดกรุงเทพฯ, จังหวัดฉะเชิงเทรา,จังหวัดชลบุรี,จังหวัดชัยนาท,จังหวัดตราด,จังหวัดนครนายก,จังหวัดนครปฐม,จังหวัดนนทบุรี,จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,จังหวัดปราจีนบุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดเพชรบุรี,จังหวัดระยอง,จังหวัดราชบุรี,จังหวัดลพบุรี,จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดสมุทรสงคราม,จังหวัดสมุทรสาคร,จังหวัดสระบุรี,จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดสุพรรณบุรี,จังหวัดอ่างทอง,จังหวัดสระแก้ว


ตั้งอยู่เลขที่ 7/2 หมู่ 1 ถนนนารานุกูลกิจ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170

โทรศัพท์ : 089 - 8574819

e-mail : hand2u2@gmail.com

Web site : http://www.hand2u.com