ออกแบบเว็บไซต์ระบบจัดการข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง พรรคไทเป็นไททั่วประเทศ 
http://www.thaipenthai.org/

ออกแบบเว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่
http://w

ออกแบบเว็บไซต์ระบบงาน E-Commerce ของร้าน adsiamdd http://www.atsiamdd.com

เขียนโปรแกรมระบบขายสินค้าเสื้อผ้า Online กรุงเทพมหานคร
http://www.factorythai.net/