ออกแบบเว็บไซต์โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก 600/99 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Flash, MySQL, PHP, HTML, CSS
http://www.rueanphaeroyalpark.com

 

ออกแบบเว็บไซต์เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 1299 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://phsmun-planning.com/web_phsmun/

 

Web Application Database (ระบบ Web Application แบบ MLM) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเคทูโฮลเซล (อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก)
MS SQL Server, PHP, HTML, CSS, Flash

http://www.taradwholesale.com

 

Web Application Audit Database (ระบบติดตามงานภายใน Intranet ) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
PostgreSQL, PHP, HTML, CSS, Flash

 

ออกแบบเว็บไซต์การท่องเที่ยว เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 1299 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.phsmun-tourism.com/

 

Database Draft of OHSE Master list (ทะเบียนกฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใน Intanet) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
PostgreSQL, PHP, HTML, CSS, Flash

 

Web Application PTTEP S1 Documentation Database (ระบบติดตามเอกสารภายใน Intanet) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash