เว็บไซต์ Web Application สุรศักดิ์นวดแผนไทย
213/5 ม.1 ต.พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.surasakthaimassage.com

 

เว็บไซต์ Web Application บริษัทในเครือลานหอยกรุ๊ป เลขที่ 34/13 ม.12 ถ.บายพาส ต.บ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.lanhoi-sukhothai.com/

 

ออกแบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลเนินกุ่ม 999 หมู่4 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.nuenkumdistrict.go.th

 

เว็บไซต์ Web Application ระบบแจ้งเตือนภัยคุณภาพอากาศในเขตภาเหนือตอนล่าง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
Google map API, MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.reo3.go.th/web_air3

 

ออกแบบเว็บไซต์เขียนโปรแกรม
บริษัท VIP ปรีดาซุปเปอร์คาร์ จำกัด 9/2 ม.7 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-334060 มือถือ 089-9614721 แฟ็กซ์ 055-334059
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.vippreedasupercar.com

ออกแบบเว็บไซต์โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก 600/99 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Flash, MySQL, PHP, HTML, CSS
http://www.rueanphaeroyalpark.com

 

ออกแบบเว็บไซต์เทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 1299 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://phsmun-planning.com/web_phsmun/