โรงแรมบ้านดาราออกแบบเขียนเว็บไซต์เขียนโปรแกรม "โรงแรมบ้านดารา" จากชื่อเดิม คือ บ้านดารารีสอร์ท ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองจังหวัดสระบุรี PHP, HTML, CSS, Flash
http://baandararesort.com