โรงแรมบ้านดาราออกแบบเขียนเว็บไซต์เขียนโปรแกรม "โรงแรมบ้านดารา" จากชื่อเดิม คือ บ้านดารารีสอร์ท ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองจังหวัดสระบุรี PHP, HTML, CSS, Flash
http://baandararesort.com

บริการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายทอดสดขึ้นจอออกแบบเว็บไซต์ร้านดูดี4สตูดิโอ บริการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายทอดสดขึ้นจอ 194/6 หมู่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.hand2u.com/doodee4

 

ศูนย์จำหน่าสีโจตันบริษัท ห้าสาม คัลเลอร์ฟูล จำกัด ศูนย์จำหน่าสีโจตัน 48/9 หมู่ 7 ถนนสีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 PHP, HTML, CSS, Flash
http://53colourful.com/

 

โรงแรมเวียงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกออกแบบเว็บไซต์โรงแรมเวียงแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.wiangkaew-psru.com

 

เขียนเว็บไซต์ นายช่างพจน์ รับเหมาติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียม งานประตู-หน้าต่าง บานเลื่อน บานสวิง บานกระทุ้ง บานตาย ช่องแสง มุ้งลวด 09/2 หมู่ 8 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170 HTML, CSS, Flash
http://www.hand2u.com/pservice

 

เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ Web Application สวรรคโลกเชียงกง 14/14 ถนนจรดวิถีถ่อง อำเภอสวรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://www.sawankhaloksengkong.com

 

เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ Web Application สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ ๒ (อินโดจีน) บริษัท ไทยอินโดจีนก่อสร้าง จำกัด ๘๘๘๘ ม.๗ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ MySQL, PHP, HTML, CSS, Flash
http://phitsanulokbusterminal2.com/