เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มโปรแกรมเมอร์มืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ที่มุ่งเน้นการผลิต Software การให้บริการในด้านคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และวางระบบเครือข่าย กับกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการ กับธุรกิจของต้องเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การทำงานในองค์กรของคุณเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์ขององค์กร 

ตั้งอยู่เลขที่ 7/2 หมู่ 1 ถนนนารานุกูลกิจ ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170

โทรศัพท์ : 099-3528995

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web site : http://www.hand2u.com